Az Önkéntesség Magyarországi Éve 2021 tudományos konferenciája

2021 az Önkéntesség Magyarországi Éve volt, 11 olyan civil szervezet kezdeményezésére, melyek sok éve foglalkoznak az önkéntesség magyarországi fejlesztéséért, az ország és az önkéntesség különböző területein. Az ÖMÉ2021 megvalósítását a kormányzat támogatta.

Az ÖMÉ2021 kezdeményezők között a legkisebb szervezet a Gyerekparadicsom Alapítvány. Az év során önálló programunk két online kerekasztal-beszélgetés volt, az ifjúsági, illetve a szociális tematikus héten, továbbá a 2021. november 25-én megrendezett online tudományos konferencia. A konferencia megrendezésében a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara volt partnerünk, biztosítva a technikai feltételeket is. A konferencia megvalósításában mindenki önkéntesként vett részt.

Az ÖMÉ2021 tudományos konferenciája Tudományos Bizottságának tagjai:

  • Dr. Arapovics Mária habil. egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar
  • Dr. Nárai Márta egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
  • Dr. Tóbiás László főiskolai docens, Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Kar, kuratóriumi elnök, Gyerekparadicsom Alapítvány

Titkár: Oszter Bettina egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar