Futó programok

>> Lezajlott programok

MindenGyerek Konferenciák és gyermekügyi tudástár
A szociokulturális animátor szakma és képzése magteremtése 2004-ben a Gyerekparadicsom Alapítvány szakértői – a CEMEA képzésvezetői módszertani támogatásával – szakmai javaslatot dolgoztak ki a szociokulturális animátor felsőfokú szakképzés akkreditálására. A Széchenyi Egyetem Szociális Munka Tanszéke végezte el a program felsőoktatási harmonizációját, majd az Egyetemi Tanács kezdeményezte a szakma felvételét az Országos Képzési Jegyzékbe. A felsőoktatás, majd az Országos Képzési Jegyzék átalakítása miatt csak az oktatási miniszter által 2006 februárjában kihirdetett új jegyzékben jelent meg a szakma. Ráadásul a benyújtott javaslattól eltérően nem felsőfokú szakképesítésként – mely a szakma mellett a két tanév alatt elvégzett tárgyak alapján egy tanévet beszámítana a szociális munkás felsőoktatási alapszak hallgatóinak –, hanem az érettségi után két év tanulással megszerezhető szociális asszisztens szakma 600 órás úgynevezett ráépüléseként. A Gyerekparadicsom Alapítvány 2004-es javaslatát felhasználva szakértőként közreműködik ennek a szociokulturális animátor szakmának a képzési és vizsgakövetelményének a kialakításában, de – mindenekelőtt a leendő hallgatók és a társadalmi erőforrások ésszerű felhasználása szempontjából – ésszerűtlennek tartja ezt a túl hosszú és zsákutcás képzést, melynek tárgyainak jelentős részét azonos tartalommal még egyszer meg kell tanulni azoknak, akik e végzettség után még szociális munkás diplomát is kívánnak majd szerezni. Ezért a Gyerekparadicsom Alapítványnak továbbra is célja a felsőfokú szakképesítés megteremtése.
A Gyerekparadicsom Alapítványnak célja a szociokulturális animátor képzettséget nyújtó iskola alapítása és fenntartása.

Képzési és továbbképzési tevékenység
A Gyerekparadicsom Alapítvány akkreditált felnőttképzési intézmény, minthogy a MindenGyerek Konferencia gyermekvédelmi-szociális, továbbá közművelődési szakemberek és pedagógusok részére akkreditált továbbképzési program.

Az animátorképzés területén végzett munka eredményeit hasznosítva:
- Tóbiás László, a gyerekparadicsom Alapítvány elnöke 2002 óta az ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke és 2003 óta a Széchenyi Egyetem Szociális Munka Tanszéke különböző graduális képzéseiben szociokulturális animáció kurzusokat tart. A tárgyak mindkét képzési helyen részei a lineáris felsőoktatási rendszerre való áttérés keretében újonnan akkreditált képzési programoknak is.
- Bányai Sándor 2006 tavaszán az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara művelődésszervezés és ifjúságsegítés szakos hallgatóinak tartott szociokulturális animációs kurzusokat.
- Vendégelőadóként több más felsőoktatási programban is került sor szociokulturális animációs foglalkozások megtartására.
- Az ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke által gyermekvédelmi szakemberek továbbképzési programjaként akkreditált bevezetés a szociokulturális animációba illetve szociokulturális animáció a táborozásban programokat 2002 óta vezeti Bányai Sándor és Tóbiás László.

A Gyerekparadicsom Alapítvány működése során több különböző, önkénteseknek szóló szociokulturális animációs képzési programot valósított meg illetve támogatott.

A győri Széchenyi Egyetem hallgatói szociális gyakorlata és együttműködés a város civil szervezeteivel (link: onkentesseg.uw.hu)
A Gyerekparadicsom Alapítvány 2004-ben kezdett együttműködni a Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszékével és a város civil szervezetei kapcsolatai kialakítása és a civil szervezetek humánerőforrásai megerősítése érdekében. A Gyerekparadicsom Alapítvány kutató-elemző tevékenységeket, felkészítést-támogatást végzett a program keretében. 2005 őszétől pedig – a Megyei Munkaügyi Központ támogatásával – a Gyerekparadicsom Alapítvány Pécsi Gertrúd szociális munkás személyében programvezetőt is foglalkoztat. A 2006 tavaszi félévben a program részeként közel 60 mérnök- és jogászhallgató teljesített heti három órás szociális gyakorlatot húsz szervezetnél. Szintén a program részeként került sor különböző társadalmi érzékenyítő akciókra, közöttük a már harmadik alkalommal megrendezett szociális majálisra, melyen 45 szervezett működött közre, több ezer látogató előtt. A szociális majális részvevőiről katalógus is készült. (link a kiadványokhoz)
A szociális majálison sikerült először fair trade szemléletünket megvalósítani: minden lehetséges esetben szociális illetve civil szervezeteket bíztunk meg beszállítói feladatoktól.
Ezeket a tevékenységet a Nemzeti Civil Alap támogatta.

Roma gyerekekkel dolgozók animációs képzéssel való támogatását kidolgozó program
A Gyerekparadicsom Alapítvány által kezdeményezett program roma gyerekek és közösségek társadalmi részvételét szeretné előmozdítani aktív nevelési eszközökkel. Cél egy új társadalmi integrációhoz való hozzájárulás, mely a társadalom tagjainak és csoportjainak kölcsönös előnyöket biztosító és a kirekesztést csökkentő megállapodásokon alapul. A program részvevői olyan aktív nevelési programok kidolgozásához kívánnak támogatást adni, melyek az önmeghatározás, önkifejezés, a megértés és a megállapodás technikáinak keresésével, fejlesztésével és gyakorlásával dolgoznak egy integráltabb társadalomért.
A nemzetközi együttműködés tapasztalata, hogy ezek a kérdések és célok Európa nagy részében aktuálisak, az animációval foglalkozók érdeklődése homlokterében állnak, így lehetősége és okai vannak a közös fejlesztő tevékenységnek.
2006 áprilisában – a Magyar-francia Kormányközi Ifjúsági Megállapodás Protokollja keretében és támogatásával – Magyarországon járt a CEMEA (http://www.cemea.asso.fr) szakértői csoportja, a magyarországi helyzet, képzési szükséglet, szóba jövő partnerek megismerésére. A terv szerint 2006 őszén a magyar részvevők viszonozzák a látogatást és Franciaországban kerül sor konkrét együttműködések és azok fedezetét biztosító pályázatok megfogalmazására.
A Gyerekparadicsom Alapítvány Magyarországról a következő szervezeteket hívta meg a programba: BMB ’994 Oktatási Tanácsadó Bt., Határtalan Szív Alapítvány, Káva Kulturális Műhely, Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Játszva megelőzni játszótér programja, Nap Klub Alapítvány, Budapest, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, Pressley Ridge Alapítvány kelet- és közép-európai programja, SZETA Eger Alapítvány, Utcai Szociális Segítők Egyesülete, Tatabánya